Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dôvodová_správa13847 SGWaAP
0.542predkladateľ26934 SGWaAP
0.565paragrafové_znenie1854 SGWaAP
0.578prechodné_ustanovenie6406 SGWaAP
0.607Programový_vyhlásenie1692 SGWaAP
0.608dôvodová471 SGWaAP
0.608odôvodnenie62613 SGWaAP
0.623programové_vyhlásenie34004 SGWaAP
0.625novelizácia25633 SGWaAP
0.629rokovací_poriadok24454 SGWaAP
0.631citované_ustanovenie4647 SGWaAP
0.634Rokovací_poriadok1783 SGWaAP
0.647novelizačný1444 SGWaAP
0.649predložený70702 SGWaAP
0.654predkladateľka1216 SGWaAP
0.655znenie155789 SGWaAP
0.659vykonávacia_vyhláška2427 SGWaAP
0.661preambula5472 SGWaAP