Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dôverník7871 SGWaAP
0.543spolupracovník105049 SGWaAP
0.602radca26986 SGWaAP
0.605poverenec1459 SGWaAP
0.613pobočník5127 SGWaAP
0.631tajomník66290 SGWaAP
0.636chránenec3414 SGWaAP
0.637donášač1594 SGWaAP
0.640zmocnenec2265 SGWaAP
0.642nadriadený18013 SGWaAP
0.643tútor5649 SGWaAP
0.647informátor12647 SGWaAP
0.649poradca142423 SGWaAP
0.667dôverníčka1249 SGWaAP
0.667poručník3636 SGWaAP
0.668špiceľ1476 SGWaAP
0.672spovedník7752 SGWaAP
0.676podriadený29838 SGWaAP
0.684udavač4165 SGWaAP
0.684konfident1169 SGWaAP
0.686vodca146745 SGWaAP
0.686predák8033 SGWaAP
0.687zať16959 SGWaAP
0.690styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.692nadriadený33602 SGWaAP