Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dôstojnícka2174 SGWaAP
0.390poddôstojnícka673 SGWaAP
0.460dôstojnícky2605 SGWaAP
0.506podporučík1975 SGWaAP
0.529dôstojnícka_hodnosť577 SGWaAP
0.532poddôstojník4709 SGWaAP
0.532generálska734 SGWaAP
0.560veliteľská3053 SGWaAP
0.576desiatnik4970 SGWaAP
0.584vojenská243247 SGWaAP
0.600rotmajster2219 SGWaAP
0.603oficier1771 SGWaAP
0.605poručík23502 SGWaAP
0.607práporčík2445 SGWaAP
0.608dôstojník75659 SGWaAP
0.612uniforma56955 SGWaAP
0.616rovnošata9104 SGWaAP
0.618armádna7908 SGWaAP
0.620slobodník2648 SGWaAP
0.621žandárska636 SGWaAP
0.622štábna1299 SGWaAP
0.626cudzinecká_légia1264 SGWaAP
0.632odvedenec873 SGWaAP
0.632meštianska7803 SGWaAP
0.640meštianka2218 SGWaAP