Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dôsledok652177 SGWaAP
0.343následkom47876 SGWaAP
0.410spôsobené85262 SGWaAP
0.428spôsobený65034 SGWaAP
0.454spôsobovať354953 SGWaAP
0.473spôsobiť531769 SGWaAP
0.502zapríčiňovať13084 SGWaAP
0.516spôsobená128348 SGWaAP
0.531zapríčiniť41547 SGWaAP
0.536zapríčinený6714 SGWaAP
0.537zapríčinené6652 SGWaAP
0.538vplyvom61082 SGWaAP
0.543následok311529 SGWaAP
0.556nahromadenie7967 SGWaAP
0.573zapríčinená9033 SGWaAP
0.606vyvolané7609 SGWaAP
0.613vyvolaná23686 SGWaAP
0.618kvôli880810 SGWaAP
0.622hromadenie16290 SGWaAP
0.622nepriaznivo_ovplyvňovať3832 SGWaAP
0.624vyvolaný18781 SGWaAP
0.625nadmerné51216 SGWaAP
0.626dochádzať325472 SGWaAP