Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dôjsť732292 SGWaAP
0.407dochádzať325472 SGWaAP
0.430nedôjsť136834 SGWaAP
0.441nastať379955 SGWaAP
0.616spôsobiť531769 SGWaAP
0.624nastávať80906 SGWaAP
0.626pristúpiť157955 SGWaAP
0.626nedochádzať46615 SGWaAP
0.637zapríčiniť41547 SGWaAP
0.642viesť1521105 SGWaAP
0.684prikročiť9236 SGWaAP
0.688vyústiť48470 SGWaAP
0.703nenastať29754 SGWaAP
0.713vyskytnúť133856 SGWaAP
0.716prísť3441747 SGWaAP
0.731náhle22073 SGWaAP
0.734prispieť369261 SGWaAP
0.737následkom47876 SGWaAP
0.737vzniknúť915871 SGWaAP
0.739vyvolať251725 SGWaAP
0.742narušenie52316 SGWaAP