Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000démonizácia795 SGWaAP
0.488glorifikácia1468 SGWaAP
0.509démonizovať1615 SGWaAP
0.525propaganda58977 SGWaAP
0.572dezinformačná_kampaň775 SGWaAP
0.575ideológia68602 SGWaAP
0.589vymývanie_mozog3584 SGWaAP
0.592hystéria14795 SGWaAP
0.596konšpirácia11891 SGWaAP
0.596nenávistná4417 SGWaAP