Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000démonická3761 SGWaAP
0.374démonický2755 SGWaAP
0.391nadprirodzená13540 SGWaAP
0.394démon52430 SGWaAP
0.424diabolská5663 SGWaAP
0.438nadprirodzená_bytosť3051 SGWaAP
0.445mýtická4606 SGWaAP
0.451satanská1943 SGWaAP
0.459démonické1025 SGWaAP
0.465nadpozemská2839 SGWaAP
0.475mystická9575 SGWaAP
0.487temná57637 SGWaAP
0.489zlovestná3029 SGWaAP
0.517tajomná32277 SGWaAP
0.520mytologická3356 SGWaAP
0.524krvilačná2392 SGWaAP
0.527okultná3127 SGWaAP
0.538padlý_anjel3214 SGWaAP
0.539príšera21018 SGWaAP
0.540bytosť151034 SGWaAP
0.544zlovoľná404 SGWaAP
0.547čarodejná1795 SGWaAP