Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000démon52430 SGWaAP
0.394démonická3761 SGWaAP
0.422padlý_anjel3214 SGWaAP
0.440Lucifer3851 SGWaAP
0.443démonický2755 SGWaAP
0.444čarodej4876 SGWaAP
0.450Temnota1378 SGWaAP
0.454satan28705 SGWaAP
0.462diabol80890 SGWaAP
0.467upír35330 SGWaAP
0.469Satan19195 SGWaAP
0.476prízrak14601 SGWaAP
0.479príšera21018 SGWaAP
0.488lucifer7829 SGWaAP
0.489vlkolak8800 SGWaAP
0.499čarodejník29810 SGWaAP
0.499netvor17405 SGWaAP
0.503drak71594 SGWaAP
0.513pokušiteľ2188 SGWaAP