Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dávnovek1745 SGWaAP
0.427predhistorická864 SGWaAP
0.433pradávna2923 SGWaAP
0.449pradávny3403 SGWaAP
0.452pravek13667 SGWaAP
0.457starovek18345 SGWaAP
0.465dávna45569 SGWaAP
0.468predhistorický712 SGWaAP
0.472dávnoveká514 SGWaAP
0.487dávnoveký577 SGWaAP
0.490staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.501prehistória1738 SGWaAP
0.508staroveký_Egypt5159 SGWaAP
0.521stredovek66150 SGWaAP
0.532staroveký17040 SGWaAP
0.535dávny41195 SGWaAP
0.535raný_stredovek2183 SGWaAP
0.553dávno2064 SGWaAP
0.559praveký7639 SGWaAP
0.560predhistorické557 SGWaAP
0.563mytológia16432 SGWaAP
0.568predhistória570 SGWaAP
0.570staroveký_Egypťan1006 SGWaAP
0.581prehistorická2175 SGWaAP
0.581pradávne837 SGWaAP