Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dávnoveký577 SGWaAP
0.475staroveký17040 SGWaAP
0.487dávnovek1745 SGWaAP
0.495pradávny3403 SGWaAP
0.496dávnoveká514 SGWaAP
0.509praveký7639 SGWaAP
0.511predhistorický712 SGWaAP
0.545pradávna2923 SGWaAP
0.566mezopotámsky484 SGWaAP
0.573mýtický5265 SGWaAP
0.586mytologický3588 SGWaAP
0.588staroegyptský1146 SGWaAP
0.592neolitický811 SGWaAP
0.592dávny41195 SGWaAP
0.597prehistorický2698 SGWaAP
0.600starodávny8915 SGWaAP
0.609praobyvateľ520 SGWaAP
0.612predhistorická864 SGWaAP
0.616mytológia16432 SGWaAP
0.617staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.617starobylý12217 SGWaAP
0.618tisícročný2026 SGWaAP
0.619staroegyptská1138 SGWaAP
0.621paleolitický635 SGWaAP
0.621praveká4434 SGWaAP