Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dávnoveká514 SGWaAP
0.403pradávna2923 SGWaAP
0.472dávnovek1745 SGWaAP
0.482dávna45569 SGWaAP
0.487starodávna8691 SGWaAP
0.491staroveká15215 SGWaAP
0.496dávnoveký577 SGWaAP
0.502staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.509prastará12145 SGWaAP
0.527starobylá13634 SGWaAP
0.536predhistorická864 SGWaAP
0.543staroegyptská1138 SGWaAP
0.546praveká4434 SGWaAP
0.554bájna3774 SGWaAP
0.571stáročná2790 SGWaAP
0.573staroslovanská966 SGWaAP
0.591staroveký17040 SGWaAP
0.603archaická2996 SGWaAP
0.605mezopotámska495 SGWaAP
0.610tisícročná6291 SGWaAP
0.610starogrécka1481 SGWaAP
0.616mýtická4606 SGWaAP
0.617pradávne837 SGWaAP
0.618predkresťanská1046 SGWaAP
0.621pradávny3403 SGWaAP