Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dávne8941 SGWaAP
0.439pradávne837 SGWaAP
0.450prastaré2708 SGWaAP
0.494dávna45569 SGWaAP
0.515starodávne2796 SGWaAP
0.526niekdajšie9642 SGWaAP
0.574dávny41195 SGWaAP
0.579zabudnuté11095 SGWaAP
0.589bájne1512 SGWaAP
0.592odveké996 SGWaAP
0.595stáročné725 SGWaAP
0.597voľakedajšie415 SGWaAP
0.605staroveké5553 SGWaAP
0.605záhadné8692 SGWaAP
0.610pradávna2923 SGWaAP
0.610tajomné16317 SGWaAP
0.610archaické1563 SGWaAP
0.612mýtické1752 SGWaAP
0.616dávno2064 SGWaAP
0.622tajuplné2132 SGWaAP
0.624slávne27902 SGWaAP
0.624predhistorické557 SGWaAP
0.625svojrázne2229 SGWaAP
0.637prehistorické1206 SGWaAP
0.639keltské3377 SGWaAP