Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dánske_kráľovstvo856 SGWaAP
0.411nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP
0.428holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.571Cyperský1309 SGWaAP
0.582švajčiarska_konfederácia1853 SGWaAP
0.624Helénsky414 SGWaAP
0.627Dánsky551 SGWaAP
0.641Nórsko86347 SGWaAP
0.645Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.654luxemburské1299 SGWaAP
0.655Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.669Litovský999 SGWaAP
0.672Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.673Estónsko34538 SGWaAP
0.673SRN9673 SGWaAP
0.676republika951415 SGWaAP
0.676Islandský561 SGWaAP