Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dánske4997 SGWaAP
0.211švédske9983 SGWaAP
0.306nórske6008 SGWaAP
0.328holandské9066 SGWaAP
0.365belgické7902 SGWaAP
0.372fínske6078 SGWaAP
0.393írske5034 SGWaAP
0.439estónske1293 SGWaAP
0.444lotyšské1419 SGWaAP
0.451švajčiarske9047 SGWaAP
0.456francúzske45962 SGWaAP
0.461portugalské4602 SGWaAP
0.466slovinské3678 SGWaAP
0.466britské28602 SGWaAP
0.468islandské987 SGWaAP
0.475litovské1932 SGWaAP
0.476škandinávske1060 SGWaAP
0.477španielske20887 SGWaAP
0.480škótske3663 SGWaAP
0.481nemecké65522 SGWaAP
0.489rakúske24234 SGWaAP
0.493kanadské9051 SGWaAP
0.496rumunské6402 SGWaAP
0.511austrálske6819 SGWaAP
0.512talianske39117 SGWaAP