Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dánska18592 SGWaAP
0.243švédska44658 SGWaAP
0.342holandská32786 SGWaAP
0.353nórska19067 SGWaAP
0.447francúzska159692 SGWaAP
0.452britská140611 SGWaAP
0.460belgická20288 SGWaAP
0.471austrálska21488 SGWaAP
0.484nemecká244363 SGWaAP
0.493švajčiarska37141 SGWaAP
0.502kanadská27880 SGWaAP
0.519španielska78147 SGWaAP
0.529novozélandská3014 SGWaAP
0.532fínska24959 SGWaAP
0.535írska23251 SGWaAP
0.537škótska12034 SGWaAP
0.540estónska3657 SGWaAP
0.541rakúska84050 SGWaAP
0.551dánsky28235 SGWaAP
0.561škandinávska9199 SGWaAP
0.565litovská4429 SGWaAP
0.565česká395551 SGWaAP
0.565japonská84763 SGWaAP
0.566portugalská12990 SGWaAP
0.574islandská5959 SGWaAP