Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cyperské1393 SGWaAP
0.398maltské716 SGWaAP
0.398portugalské4602 SGWaAP
0.443bulharské5693 SGWaAP
0.476írske5034 SGWaAP
0.487turecké14171 SGWaAP
0.488španielske20887 SGWaAP
0.495lotyšské1419 SGWaAP
0.495litovské1932 SGWaAP
0.497albánske1900 SGWaAP
0.500slovinské3678 SGWaAP
0.502cyperský6429 SGWaAP
0.506grécke22429 SGWaAP
0.507macedónske1456 SGWaAP
0.511moldavské883 SGWaAP
0.513rumunské6402 SGWaAP
0.516arménske1139 SGWaAP
0.524čiernohorské711 SGWaAP
0.526holandské9066 SGWaAP
0.535dánske4997 SGWaAP
0.536belgické7902 SGWaAP
0.538Nikózia5274 SGWaAP
0.538gruzínske3568 SGWaAP
0.538azerbajdžanské577 SGWaAP
0.541talianske39117 SGWaAP