Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cynizmus8447 SGWaAP
0.352sarkazmus9004 SGWaAP
0.374primitivizmus3253 SGWaAP
0.388bezcitnosť2602 SGWaAP
0.421arogancia24083 SGWaAP
0.425pokrytectvo12995 SGWaAP
0.429bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.446fanatizmus8065 SGWaAP
0.447naivita15517 SGWaAP
0.464alibizmus5207 SGWaAP
0.465absurdita12866 SGWaAP
0.468idiotizmus1068 SGWaAP
0.469egoizmus16497 SGWaAP
0.469egocentrizmus2227 SGWaAP
0.478tuposť3460 SGWaAP
0.482nihilizmus3239 SGWaAP
0.485zbabelosť7461 SGWaAP
0.485opovrhovanie2915 SGWaAP
0.488falošnosť3045 SGWaAP
0.491pohŕdanie13977 SGWaAP
0.493sadizmus1972 SGWaAP
0.495irónia35461 SGWaAP
0.496hyenizmus2385 SGWaAP
0.497ignorancia5190 SGWaAP