Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cyklotrasa55696 SGWaAP
0.178cyklistická_trasa6336 SGWaAP
0.235cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.286cykloturistická_trasa2940 SGWaAP
0.452Cyklotrasa565 SGWaAP
0.460trasa349509 SGWaAP
0.467cykloturistická1564 SGWaAP
0.473turistický_chodník23045 SGWaAP
0.485štvorprúdová2759 SGWaAP
0.508magistrála9559 SGWaAP
0.522náučný_chodník24662 SGWaAP
0.529mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.540kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.541okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.544chodník296109 SGWaAP