Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.220cyklistická_trasa6336 SGWaAP
0.235cyklotrasa55696 SGWaAP
0.381chodník296109 SGWaAP
0.407turistický_chodník23045 SGWaAP
0.412cykloturistická_trasa2940 SGWaAP
0.421peší24130 SGWaAP
0.488lesopark15659 SGWaAP
0.497štvorprúdová2759 SGWaAP
0.498turistický_chodníček1398 SGWaAP
0.512nábrežná_promenáda776 SGWaAP
0.522náučný_chodník24662 SGWaAP
0.522cykloturistický1528 SGWaAP
0.534bežecká_trať6112 SGWaAP