Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cyklóna1658 SGWaAP
0.307anticyklóna650 SGWaAP
0.333tlaková_níž4583 SGWaAP
0.389cyklón4446 SGWaAP
0.401tropický_cyklón574 SGWaAP
0.482tlaková_výš3927 SGWaAP
0.492tropická_búrka2979 SGWaAP
0.513severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.523frontálne_rozhranie486 SGWaAP
0.527studený_front4878 SGWaAP
0.538výdatná_zrážka1877 SGWaAP
0.539monzún2446 SGWaAP
0.539Golfský_prúd693 SGWaAP
0.546búrkový_oblak707 SGWaAP
0.547búrková2150 SGWaAP
0.550pasát714 SGWaAP
0.555búrkový1536 SGWaAP
0.571tajfún6073 SGWaAP
0.583hurikán19259 SGWaAP
0.595golfský_prúd952 SGWaAP
0.595zrážkové514 SGWaAP