Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cunami6514 SGWaAP
0.159vlna_cunami1913 SGWaAP
0.172vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.197tsunami6193 SGWaAP
0.332zemetrasenie63101 SGWaAP
0.354prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.360prílivová_vlna1616 SGWaAP
0.387ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.434tajfún6073 SGWaAP
0.499prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.522erupcia_sopka837 SGWaAP
0.525výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.527ničivá11577 SGWaAP
0.542tornádo11315 SGWaAP
0.557ničivé2269 SGWaAP
0.565hurikán19259 SGWaAP
0.567záplava60985 SGWaAP
0.575Zemetrasenie554 SGWaAP
0.578katastrofa113090 SGWaAP
0.583povodeň85562 SGWaAP
0.594zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.609veterná_smršť3550 SGWaAP
0.613búrka131130 SGWaAP
0.613atómový_výbuch701 SGWaAP
0.617živelná_katastrofa1413 SGWaAP
0.617sopečná_erupcia838 SGWaAP
0.618dotras498 SGWaAP
0.620ničivá_povodeň1277 SGWaAP
0.626explózia28991 SGWaAP
0.627víchrica19296 SGWaAP
0.628ničivý10490 SGWaAP
0.632cyklón4446 SGWaAP
0.634kataklizma2091 SGWaAP
0.643tropická_búrka2979 SGWaAP
0.645Haiti16349 SGWaAP
0.651potopa15522 SGWaAP
0.653Richterová_stupnica1780 SGWaAP
0.656krupobitie7135 SGWaAP
0.656pohroma27129 SGWaAP
0.657katastrofická4955 SGWaAP