Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cunami6514 SGWaAP
0.159vlna_cunami1913 SGWaAP
0.172vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.197tsunami6193 SGWaAP
0.332zemetrasenie63101 SGWaAP
0.354prívalová_vlna2478 SGWaAP
0.360prílivová_vlna1616 SGWaAP
0.387ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.434tajfún6073 SGWaAP
0.499prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.522erupcia_sopka837 SGWaAP
0.525výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.527ničivá11577 SGWaAP
0.542tornádo11315 SGWaAP
0.557ničivé2269 SGWaAP
0.565hurikán19259 SGWaAP
0.567záplava60985 SGWaAP
0.575Zemetrasenie554 SGWaAP
0.578katastrofa113090 SGWaAP
0.583povodeň85562 SGWaAP
0.594zosuv_pôda8648 SGWaAP