Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cukrovarníctvo427 SGWaAP
0.474pivovarníctvo2298 SGWaAP
0.536cukrovarnícky928 SGWaAP
0.575liehovarníctvo599 SGWaAP
0.577sklárstvo1094 SGWaAP
0.577mlynárstvo887 SGWaAP
0.579konzervárenský452 SGWaAP
0.597obuvníctvo786 SGWaAP
0.607potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.609garbiarstvo493 SGWaAP
0.612družstevníctvo2069 SGWaAP
0.612sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.613poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.617vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.627spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.628vodárenstvo1117 SGWaAP
0.630dobytkárstvo535 SGWaAP
0.632pekárstvo1015 SGWaAP
0.633uhoľné977 SGWaAP
0.637lekárnictvo926 SGWaAP
0.637peňažníctvo2114 SGWaAP
0.637cukrovar9456 SGWaAP
0.638textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.642ovocinárstvo3867 SGWaAP