Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cudzinka5205 SGWaAP
0.556cudzinec132858 SGWaAP
0.568Rómka5735 SGWaAP
0.572Angličanka4888 SGWaAP
0.576moslimka2933 SGWaAP
0.583beloška1477 SGWaAP
0.587aziatka647 SGWaAP
0.588Židovka3308 SGWaAP
0.594emigrantka787 SGWaAP
0.601černoška4279 SGWaAP
0.608migrantka981 SGWaAP
0.612Slovenka83455 SGWaAP
0.613otrokyňa7319 SGWaAP
0.616Európanka2199 SGWaAP
0.625tridsiatnička2472 SGWaAP
0.626Ukrajinka5627 SGWaAP
0.637dievčina59634 SGWaAP
0.639Turkyňa1421 SGWaAP
0.640chovanica1147 SGWaAP
0.646Maďarka6013 SGWaAP
0.646židovka2617 SGWaAP
0.646slovenka1159 SGWaAP
0.648hrdinka31271 SGWaAP