Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cudzinecká_légia1264 SGWaAP
0.505námorná_pechota2926 SGWaAP
0.556légia13550 SGWaAP
0.556dezertovať1807 SGWaAP
0.575dezertér2212 SGWaAP
0.587armáda317169 SGWaAP
0.589vojak439194 SGWaAP
0.615narukovať6300 SGWaAP
0.617dôstojník75659 SGWaAP
0.622zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.626dôstojnícka2174 SGWaAP
0.628povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.629RAF3190 SGWaAP
0.632domobrana5089 SGWaAP
0.634výsadkár4342 SGWaAP
0.635žoldnierska664 SGWaAP
0.638poručík23502 SGWaAP
0.639podporučík1975 SGWaAP
0.644batalión1905 SGWaAP
0.644pluk21773 SGWaAP