Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cudzinec132858 SGWaAP
0.539azylant4712 SGWaAP
0.556cudzinka5205 SGWaAP
0.563imigrant28985 SGWaAP
0.595prisťahovalec30190 SGWaAP
0.617prišelec4296 SGWaAP
0.622ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.631nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.636Vietnamec7229 SGWaAP
0.637Cudzinec1005 SGWaAP
0.639rusky_hovoriaci1165 SGWaAP
0.643ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.645migrant70022 SGWaAP
0.646privandrovalec1033 SGWaAP
0.657Ukrajinec41840 SGWaAP
0.660emigrant16551 SGWaAP
0.660azyl40711 SGWaAP
0.664gastarbeiter1216 SGWaAP
0.664nelegálny_imigrant824 SGWaAP
0.669Rumun19800 SGWaAP
0.672cudzina44076 SGWaAP
0.683utečenec119902 SGWaAP
0.684moslim74254 SGWaAP