Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ctihodné470 SGWaAP
0.491počestné482 SGWaAP
0.553vznešené8432 SGWaAP
0.555zbožné1827 SGWaAP
0.567nehodné1523 SGWaAP
0.578svetské4784 SGWaAP
0.579nábožné1272 SGWaAP
0.587biskupské3322 SGWaAP
0.590sväté41015 SGWaAP
0.611horlivé1591 SGWaAP
0.615úctivé1522 SGWaAP
0.627pánovo917 SGWaAP
0.631kňazské5121 SGWaAP
0.635učené976 SGWaAP
0.635otcovské2218 SGWaAP
0.637kráľovo1799 SGWaAP
0.641oddané1905 SGWaAP
0.644milostivé1267 SGWaAP
0.645apoštolské3741 SGWaAP
0.650chrámové1507 SGWaAP
0.656daktoré484 SGWaAP
0.657aristokratické855 SGWaAP
0.658cnostné649 SGWaAP
0.660blahoslavené1065 SGWaAP