Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.406panovačná1955 SGWaAP
0.423svojhlavá437 SGWaAP
0.455emancipovaná2317 SGWaAP
0.463slobodomyseľná594 SGWaAP
0.464sebavedomá10624 SGWaAP
0.465priebojná1169 SGWaAP
0.470nadaná5384 SGWaAP
0.470ambiciózna10867 SGWaAP
0.472tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.478nebojácna1882 SGWaAP
0.481cnostná1712 SGWaAP
0.486rozhľadená1053 SGWaAP
0.497chápavá2033 SGWaAP
0.509snaživá1331 SGWaAP
0.510sebaistá1723 SGWaAP
0.513dobrosrdečná2010 SGWaAP
0.513charakterná487 SGWaAP
0.518náruživá1418 SGWaAP
0.519zásadová961 SGWaAP
0.521cieľavedomá7533 SGWaAP
0.521rozvážna2230 SGWaAP
0.527vypočítavá1871 SGWaAP
0.528márnomyseľná400 SGWaAP
0.529rozmaznaná3472 SGWaAP