Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000colnica9679 SGWaAP
0.494pasová_kontrola2443 SGWaAP
0.572precliť407 SGWaAP
0.584hraničný_prechod5551 SGWaAP
0.593hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.600colný43174 SGWaAP
0.602colná28496 SGWaAP
0.612colné8328 SGWaAP
0.638colník30317 SGWaAP
0.655pasová1520 SGWaAP
0.658cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.664zásielka103069 SGWaAP
0.688pasové621 SGWaAP
0.692Vyšný_Nemecký755 SGWaAP
0.693sprievodka672 SGWaAP
0.699pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.701tranzit18232 SGWaAP
0.706deklarant1869 SGWaAP