Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000colník30317 SGWaAP
0.478policajt498257 SGWaAP
0.545kontraband1793 SGWaAP
0.571pohraničník3440 SGWaAP
0.577Colný3568 SGWaAP
0.606cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.608policajná_hliadka18581 SGWaAP
0.624kriminalista12873 SGWaAP
0.625polícia757726 SGWaAP
0.626pašerák10245 SGWaAP
0.629colný43174 SGWaAP
0.638colnica9679 SGWaAP
0.643zadržať101523 SGWaAP
0.647nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.657domová_prehliadka10652 SGWaAP
0.659hraničný_priechod19787 SGWaAP
0.659pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.661inšpektor_SOI841 SGWaAP
0.664kukláč8560 SGWaAP
0.665Polícia16862 SGWaAP
0.669zhabať9977 SGWaAP
0.675uniformovaný4084 SGWaAP