Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cnostné649 SGWaAP
0.456počestné482 SGWaAP
0.466zbožné1827 SGWaAP
0.530mravné6459 SGWaAP
0.549cnostný3041 SGWaAP
0.562bezúhonné436 SGWaAP
0.572hriešne5061 SGWaAP
0.575bezbožné1130 SGWaAP
0.576vznešené8432 SGWaAP
0.580samoľúbe458 SGWaAP
0.582nemravné1617 SGWaAP
0.582cudné670 SGWaAP
0.591cnostná1712 SGWaAP
0.595pochabé1380 SGWaAP
0.609šľachetné3003 SGWaAP
0.611pokorné4001 SGWaAP
0.614sebecké3637 SGWaAP
0.616opravdivé2594 SGWaAP
0.619idealistické858 SGWaAP
0.622dobrotivé858 SGWaAP
0.625dobrosrdečné441 SGWaAP
0.626svetské4784 SGWaAP
0.627egoistické1715 SGWaAP
0.633nábožné1272 SGWaAP