Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000clivota2779 SGWaAP
0.403melanchólia11028 SGWaAP
0.453zádumčivosť724 SGWaAP
0.464skľúčenosť2916 SGWaAP
0.469bezútešnosť1423 SGWaAP
0.477opustenosť4916 SGWaAP
0.479clivá1863 SGWaAP
0.486trýzeň2416 SGWaAP
0.492bôľ8947 SGWaAP
0.505beznádej21631 SGWaAP
0.508pustota817 SGWaAP
0.513prázdnota27366 SGWaAP
0.516osamotenosť1880 SGWaAP
0.522clivo2688 SGWaAP
0.522nostalgia30240 SGWaAP
0.538clivý1141 SGWaAP
0.540splín860 SGWaAP
0.544žalosť1318 SGWaAP
0.553cudzota1033 SGWaAP
0.563trpkosť9044 SGWaAP
0.564ťažoba7433 SGWaAP
0.566smútok133895 SGWaAP
0.569zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.570pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.572chmára3780 SGWaAP
0.584stiesnenosť2155 SGWaAP
0.588samota65343 SGWaAP
0.590skleslosť1152 SGWaAP
0.591sebaľútosť5370 SGWaAP
0.592stesk520 SGWaAP
0.595melancholická4889 SGWaAP
0.595chmúrna2828 SGWaAP
0.596otupenosť2038 SGWaAP
0.596neha21531 SGWaAP
0.598trýznivá1245 SGWaAP
0.598trúchlivá634 SGWaAP
0.599rozpomienka2198 SGWaAP
0.601žiaľ39993 SGWaAP
0.601premknúť5001 SGWaAP
0.605ľúbosť2772 SGWaAP
0.606zármutok11317 SGWaAP
0.607rozorvanosť882 SGWaAP
0.608snivá693 SGWaAP
0.608sentimentalita2386 SGWaAP
0.609veselosť13743 SGWaAP
0.609mučivá3399 SGWaAP
0.610ponurosť441 SGWaAP
0.613vrúcnosť3286 SGWaAP
0.615beznádejnosť975 SGWaAP