Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000clivo2688 SGWaAP
0.380smutno32396 SGWaAP
0.463otupno1036 SGWaAP
0.522clivota2779 SGWaAP
0.531pusto2516 SGWaAP
0.548cnieť4015 SGWaAP
0.550melancholicky1298 SGWaAP
0.552tíško19851 SGWaAP
0.578tichučko5286 SGWaAP
0.579clivá1863 SGWaAP
0.582zacnieť1350 SGWaAP
0.596divno875 SGWaAP
0.613zosmutnieť4242 SGWaAP
0.616posmutnieť1487 SGWaAP
0.618prázdno6768 SGWaAP
0.619ľútostivo2909 SGWaAP
0.621clivý1141 SGWaAP
0.626bolestne11219 SGWaAP
0.627mĺkvo1490 SGWaAP
0.629zádumčivo647 SGWaAP
0.633ľúbezne610 SGWaAP
0.633zasnene2985 SGWaAP
0.633cudzo2150 SGWaAP
0.634mdlo1829 SGWaAP