Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000clivý1141 SGWaAP
0.344melancholický4223 SGWaAP
0.364trúchlivý583 SGWaAP
0.383zádumčivý1121 SGWaAP
0.386clivá1863 SGWaAP
0.415snivý490 SGWaAP
0.453zádumčivá863 SGWaAP
0.476zasnený2820 SGWaAP
0.476melancholická4889 SGWaAP
0.483clivé459 SGWaAP
0.492ľúbezný1538 SGWaAP
0.496ponurý2793 SGWaAP
0.511pochmúrny6600 SGWaAP
0.521melancholicky1298 SGWaAP
0.524kvílivý947 SGWaAP
0.536neveselý1054 SGWaAP
0.538clivota2779 SGWaAP
0.539baladický1186 SGWaAP
0.540zasnená1551 SGWaAP
0.544prerývaný1142 SGWaAP
0.549zvonivý1945 SGWaAP
0.553rozochvený2543 SGWaAP
0.559snivá693 SGWaAP
0.560ťahavý2114 SGWaAP