Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000clivá1863 SGWaAP
0.340melancholická4889 SGWaAP
0.358zádumčivá863 SGWaAP
0.386clivý1141 SGWaAP
0.430baladická1460 SGWaAP
0.443trúchlivá634 SGWaAP
0.462snivá693 SGWaAP
0.468balada19457 SGWaAP
0.475melódia65482 SGWaAP
0.479clivota2779 SGWaAP
0.499melancholicky1298 SGWaAP
0.501zasnená1551 SGWaAP
0.504sentimentálna4026 SGWaAP
0.505pieseň427320 SGWaAP
0.515clivé459 SGWaAP
0.517uspávanka5475 SGWaAP
0.532nostalgická5152 SGWaAP
0.532nôtiť1892 SGWaAP
0.543melanchólia11028 SGWaAP
0.546baladický1186 SGWaAP
0.549melancholický4223 SGWaAP
0.549spevavá1082 SGWaAP
0.550lyrická9112 SGWaAP
0.551precítená1422 SGWaAP
0.552nápev3942 SGWaAP