Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000civilnosť547 SGWaAP
0.342poetickosť1086 SGWaAP
0.381lyrickosť717 SGWaAP
0.394výtvarnosť462 SGWaAP
0.395divadelnosť563 SGWaAP
0.419metaforickosť488 SGWaAP
0.430teatrálnosť1155 SGWaAP
0.436dokumentárnosť526 SGWaAP
0.440štylizácia10384 SGWaAP
0.448emocionálnosť636 SGWaAP
0.449expresivita1995 SGWaAP
0.449expresívnosť1606 SGWaAP
0.458nenútenosť1111 SGWaAP
0.462grotesknosť820 SGWaAP
0.464patetickosť603 SGWaAP
0.467komika3124 SGWaAP
0.470epickosť554 SGWaAP
0.470komickosť1083 SGWaAP
0.472emotívnosť1339 SGWaAP
0.473objavnosť498 SGWaAP