Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.357civilista31261 SGWaAP
0.405nevinný_civilista1082 SGWaAP
0.500etnická_čistka3081 SGWaAP
0.513represálie4171 SGWaAP
0.532okupované_územie3801 SGWaAP
0.533bombardovanie24475 SGWaAP
0.534povstalec36219 SGWaAP
0.544ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.547okupant9714 SGWaAP
0.550vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.559židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.560okupačná5266 SGWaAP
0.563vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.577vojnový_zajatec4165 SGWaAP
0.578okupované3688 SGWaAP
0.587Sýria97981 SGWaAP
0.588frontová_línia3018 SGWaAP
0.589terorista69129 SGWaAP