Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000civilná40042 SGWaAP
0.577Civilný1166 SGWaAP
0.577vojenská243247 SGWaAP
0.588protiletecká1207 SGWaAP
0.589krízový_manažment6152 SGWaAP
0.589krízové_riadenie4751 SGWaAP
0.617požiarna27913 SGWaAP
0.619civilný26159 SGWaAP
0.625armádna7908 SGWaAP
0.630civilné16662 SGWaAP
0.631ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.645integrovaný_záchranný3794 SGWaAP
0.646branná7286 SGWaAP
0.666poriadková7893 SGWaAP
0.667vojenské_letectvo3231 SGWaAP
0.672civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.674protichemická738 SGWaAP
0.675civilné_letectvo4651 SGWaAP
0.680ozbrojená22783 SGWaAP
0.681humanitárna37684 SGWaAP
0.682letectvo33886 SGWaAP
0.685zásahová3171 SGWaAP
0.688protiteroristická3915 SGWaAP
0.690policajná82642 SGWaAP