Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000citovosť1980 SGWaAP
0.325emocionalita3657 SGWaAP
0.345zmyslovosť1015 SGWaAP
0.362lyrickosť717 SGWaAP
0.367emotívnosť1339 SGWaAP
0.386obraznosť4979 SGWaAP
0.388emocionálnosť636 SGWaAP
0.396poetickosť1086 SGWaAP
0.406vášnivosť1153 SGWaAP
0.411senzibilita1896 SGWaAP
0.440expresivita1995 SGWaAP
0.445expresívnosť1606 SGWaAP
0.448spontánnosť8514 SGWaAP
0.457živočíšnosť935 SGWaAP
0.459sentimentalita2386 SGWaAP
0.463hudobnosť870 SGWaAP
0.486nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.487civilnosť547 SGWaAP
0.487metaforickosť488 SGWaAP
0.487tragika2918 SGWaAP
0.489hravosť13351 SGWaAP