Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000citeľná7943 SGWaAP
0.442badateľná3942 SGWaAP
0.473markantná2323 SGWaAP
0.502citeľné5403 SGWaAP
0.516citeľný8789 SGWaAP
0.558znateľná815 SGWaAP
0.607zreteľná10886 SGWaAP
0.615výrazná222068 SGWaAP
0.623evidentná7332 SGWaAP
0.641badateľné2776 SGWaAP
0.664očividná7716 SGWaAP
0.672postrehnuteľná483 SGWaAP
0.676citeľne15311 SGWaAP
0.684hmatateľná5018 SGWaAP
0.696badateľný7163 SGWaAP
0.706markantné1880 SGWaAP
0.714potešiteľná1778 SGWaAP
0.724enormná7424 SGWaAP
0.727vítaná20625 SGWaAP
0.730razantná5550 SGWaAP
0.732počuteľná1083 SGWaAP
0.734badať25707 SGWaAP
0.736vzpruha4568 SGWaAP
0.736poznačená16333 SGWaAP
0.737nebadateľná571 SGWaAP