Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárstvo5581 SGWaAP
0.361rímska_ríša10411 SGWaAP
0.403monarchia26468 SGWaAP
0.416mocnárstvo947 SGWaAP
0.417rímske_impérium1379 SGWaAP
0.429habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.431Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.436byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.441Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.452uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.460cisár81604 SGWaAP
0.462habsburská2478 SGWaAP
0.467Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.470Habsburgovci8710 SGWaAP
0.471osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.475Uhorsko90302 SGWaAP
0.480habsburské824 SGWaAP
0.494Byzancia5289 SGWaAP
0.503cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.509perzská_ríša1108 SGWaAP
0.510cisárske3236 SGWaAP
0.511ríša105889 SGWaAP