Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.232povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.273turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.273uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.275kurucké744 SGWaAP
0.327husitské_vojsko604 SGWaAP
0.350husita4744 SGWaAP
0.378bratrík1544 SGWaAP
0.390nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.391kurucký1138 SGWaAP
0.407vojsko112561 SGWaAP
0.413labanec676 SGWaAP
0.441stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.450nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP