Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárske3236 SGWaAP
0.444kráľovské21268 SGWaAP
0.462cisársky16429 SGWaAP
0.487ríšske1289 SGWaAP
0.510cisárstvo5581 SGWaAP
0.535cárske986 SGWaAP
0.542panovnícke412 SGWaAP
0.549cisárska10525 SGWaAP
0.551uhorské7705 SGWaAP
0.561cisár81604 SGWaAP
0.580korunovačné1405 SGWaAP
0.587Cisársky1380 SGWaAP
0.599saské760 SGWaAP
0.601cisárovná8046 SGWaAP
0.606habsburské824 SGWaAP
0.611osmanské1116 SGWaAP
0.614kráľovo1799 SGWaAP
0.617miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.619habsburská2478 SGWaAP
0.620Habsburgovci8710 SGWaAP
0.621kniežacie672 SGWaAP
0.623Napoleon19225 SGWaAP
0.631panovník51690 SGWaAP
0.641Mária_Terézia21634 SGWaAP