Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárska10525 SGWaAP
0.387kráľovská74238 SGWaAP
0.399habsburská2478 SGWaAP
0.406uhorská25662 SGWaAP
0.416Habsburgovci8710 SGWaAP
0.425cisársky16429 SGWaAP
0.439panovnícka1726 SGWaAP
0.451cisár81604 SGWaAP
0.470kniežacia2158 SGWaAP
0.474cisárovná8046 SGWaAP
0.480habsburský3387 SGWaAP
0.489šľachtická7747 SGWaAP
0.501Cisársky1380 SGWaAP
0.502arciknieža1160 SGWaAP
0.524cárska3983 SGWaAP
0.528panovník51690 SGWaAP
0.532sultánova801 SGWaAP
0.532dvorská3009 SGWaAP
0.535grófska1269 SGWaAP
0.538uhorská_šľachta2450 SGWaAP