Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP
0.394cisárovná8046 SGWaAP
0.502grófka16230 SGWaAP
0.503arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.536panovníčka5963 SGWaAP
0.540arcivojvoda2732 SGWaAP
0.545Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.569Mária_Antoinetta1745 SGWaAP
0.573bulharský_cár838 SGWaAP
0.573arciknieža1160 SGWaAP
0.575kňažná7822 SGWaAP
0.578Habsburský1841 SGWaAP
0.594lotrinský1372 SGWaAP
0.597habsburský3387 SGWaAP
0.598Lotrinský1052 SGWaAP
0.603šľachtičná2839 SGWaAP
0.606gróf58759 SGWaAP
0.607kráľovná_Viktória2655 SGWaAP
0.609dvorná_dáma3033 SGWaAP