Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárovná8046 SGWaAP
0.258panovníčka5963 SGWaAP
0.313Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.355cisár81604 SGWaAP
0.377kňažná7822 SGWaAP
0.382grófka16230 SGWaAP
0.394cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP
0.394arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.399dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.450habsburský3387 SGWaAP
0.460šľachtičná2839 SGWaAP
0.461kráľovná109539 SGWaAP
0.461Habsburský1841 SGWaAP
0.473kráľovná_Viktória2655 SGWaAP
0.474cisárska10525 SGWaAP
0.477arcivojvoda2732 SGWaAP
0.477cárovná2147 SGWaAP
0.486uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.487Mária_Antoinetta1745 SGWaAP