Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisárov2529 SGWaAP
0.332kráľov8145 SGWaAP
0.386cisár81604 SGWaAP
0.445cárov465 SGWaAP
0.459cisársky16429 SGWaAP
0.464sultánov937 SGWaAP
0.491miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.499habsburský3387 SGWaAP
0.508vojvodov742 SGWaAP
0.508turecký_sultán1053 SGWaAP
0.518arcivojvoda2732 SGWaAP
0.518rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.521panovník51690 SGWaAP
0.524vezír2702 SGWaAP
0.527kráľ403784 SGWaAP
0.528vojvodca8873 SGWaAP
0.535cisárovná8046 SGWaAP
0.538knieža54086 SGWaAP
0.539cár13306 SGWaAP
0.541panovnícky999 SGWaAP