Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.316kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.320Žigmund10064 SGWaAP
0.336Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.347uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.351Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.357Habsburský1841 SGWaAP
0.383habsburský3387 SGWaAP
0.412Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.423cisár81604 SGWaAP
0.427turecký_sultán1053 SGWaAP
0.433uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.436ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.439palatín7542 SGWaAP
0.444lotrinský1372 SGWaAP