Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cisár81604 SGWaAP
0.241rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.271panovník51690 SGWaAP
0.336kráľ403784 SGWaAP
0.350uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.355cisárovná8046 SGWaAP
0.373habsburský3387 SGWaAP
0.374miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.386turecký_sultán1053 SGWaAP
0.386cisárov2529 SGWaAP
0.388imperátor2803 SGWaAP
0.398cár13306 SGWaAP
0.400knieža54086 SGWaAP
0.406ruský_cár3364 SGWaAP
0.412byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.413Habsburský1841 SGWaAP
0.420arcivojvoda2732 SGWaAP
0.423cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.436Žigmund10064 SGWaAP
0.438vojvodca8873 SGWaAP
0.442Napoleon19225 SGWaAP