Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cirkevník3173 SGWaAP
0.364farník11187 SGWaAP
0.380farár123386 SGWaAP
0.415evanjelik21418 SGWaAP
0.450veriaci150386 SGWaAP
0.467cirkevný_zbor20100 SGWaAP
0.497evanjelický22834 SGWaAP
0.520kňaz355291 SGWaAP
0.530katolík82214 SGWaAP
0.535presbyter2966 SGWaAP
0.543dušpastier617 SGWaAP
0.544kostolník6211 SGWaAP
0.545farárko1022 SGWaAP
0.550veriaci111658 SGWaAP
0.552luterán5064 SGWaAP
0.564kalvín3292 SGWaAP
0.566rechtor1671 SGWaAP
0.568katolícky57473 SGWaAP
0.570kazateľ34310 SGWaAP
0.571evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.572fília1388 SGWaAP
0.578kantor5654 SGWaAP
0.578národovec10698 SGWaAP